Velkommen!

Reconnective Healing

Om mig

Kontakt og priser

Videnskaben siger

Reconnective Healing

RH blev opdaget af den amerikanske kiropraktor Eric Pearl i 1993.

Kvantefysikken opererer med et verdensomspændende energifelt, Zero Point Field. Forskere (en af de mest kendte er nok cellebiolog Bruce Lipton) tænker, at dette felt bærer information til alle levende organismer. Informationen skal sikre den rette balance og udvikling i organismens forskelligartede systemer og er forudsætning for et optimalt helbred.

I det sunde individ modtages energien uforstyrret. Men uhensigtsmæssige påvirkninger - livsstil/giftstoffer, stress/trauma, usunde overbevisninger - skaber over tid blokeringer, der forvrænger informationen. Og så kommer lidelser, fysiske og psykiske, snigende.

Det menes, at det er denne energi, Reconnective Healing arbejder på. Under en RH session træder healeren ind som katalysator i klientens eget energisystem og understøtter retablering af det autentiske energiflow (reconnection). På denne måde genoprettes klientens sunde selvregulering. Resultaterne kan i nogle tilfælde optræde umiddelbart; andre gange viser de sig over de kommende dage - netop fordi det er årsagen til dårligdommene, der behandles, ikke deres symptomer. Til gengæld er effekten som oftest livsvarig.

RH har vist sig at styrke selvhelbredelse. Derfor er der ikke garanti for, at der sker noget med en bestemt lidelse, man som klient har fokus på. Skal man være helt præcis, er RH ikke sygdomsbehandling; den arbejder på et mere grundlæggende niveau end sygdomme. Erfaringer fra USA viser dog, at konkrete sygdomme i runde tal bedres markant i 70% af tilfældene. Men de resterende klienter oplever næsten alle forbedringer på andre områder, som set i bakspejlet viser sig at være nok så vigtige: ja, objektivt set er smerterne der endnu, men kollegerne på arbejdet er blevet rigtig hjælpsomme og samarbejdsvillige - og så gør det faktisk ikke så ondt alligevel. Gud ved, hvad det er, der sker. Blandt behandlere siges det, at man ikke altid får den healing, man ønsker sig, men altid den, man har allermest brug for.

Som nævnt påvirkes psyken af RH. RH supplerer psykoterapi ved at bløde forsvar op og styrke ressourcer på andre niveauer end terapi og fremskynder derfor ofte den personlige udvikling.

Der er udført en række videnskabelige undersøgelser af healing, og resultaterne bekræfter mange af healernes daglige erfaringer. Se nærmere under punktet  Videnskaben siger.

Afslutningsvist skal det understreges, at RH ikke må erstatte lægelig behandling. RH skal betragtes som et supplement til det etablerede sundhedsvæsen.

Det praktiske

Under en session ligger du i dit almindelige tøj på ryggen på en behagelig massagebriks. Din opgave er at lade alle tanker være og forventningsfuldt følge det, der kommer undervejs. Der kan opstå spontane bevægelser - som de spjæt, vi kan opleve, når vi er ved at falde i søvn. Der kan komme uventede gråd- eller glædesudbrud, uden at du lige kan sætte navn på, hvad det drejer sig om. Der kan opstå usædvanlige sanseindtryk. Eller ingen af delene kan komme - alt er individuelt og afhænger af de blokeringer, der opløses. Jeg arbejder rundt om briksen og katalyserer energien på nogen afstand med hænderne uden at berøre dig overhovedet.

Når du kommer ind ad døren, skal vi have en indledende samtale. Herefter tager selve healingen 30 minutter. Og så tager vi en afsluttende samtale. Alt i alt skal du afsætte ca. 1 time pr. gang. Langt de fleste kan have udbytte af op til 3 behandlinger.